שעות סיפור לילדים

 

במהלך מפגשים אלה יסופרו מעשיות ואגדות המתאימות לגיל ולרקע של הילדים.